Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet

Bogens tema er samspillet mellem mennesker og rum, sted og sociomaterialitet. I bogen sættes der fokus dels på byen som objekt og arena for børn og unges opvækst og udfoldelser og dels på sociomaterielle vilkår i institutioner for børn og unge, herunder hvilke muligheder for deltagelse der findes i børnehaver og skoler for dem.

Antologien indeholder 11 videnskabelige kapitler med bidrag fra forskere fra OsloMet – storbyuniversitetet, og deres ærinde er en fælles interesse for at sætte børn og unges situation i storbyen på dagsordenen og for at forske i samspillet mellem byen som fysisk ”krop” og menneskenes handlinger. Bogen henvender sig til forskere, undervisere og studerende på social- og sundhedsuddannelser og på læreruddannelsen samt udøvere i praksisfeltet.

Download bogen her.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet