Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Barn og unges digitale dømmekraft. Verdiløft i barnehage og skole

Formålet med denne bog er at give læseren overvejelser om og konkret hjælp til at være med til, at børn og unge bliver trygge og bevidste mediebrugere gennem deres opvækst. Bogen bidrager med perspektiver på og diskuterer uddannelse af digital dømmekraft ved hjælp af seks indfaldsvinkler, som er centrale herfor: menneskeværd, dannelse, den gyldne regel, kritisk tænkning, demokrati og dialog. Med disse rustes børn og unge til at håndtere vanskelige situationer, som de vil komme ud for.

Bogen har blandt andet fokus på børn og unges digitale hverdag og de mekanismer, som præger ny teknologi, tryghed og kompetence til at tage en etisk debat og gå ind i etiske dilemmaer samt indspil til forældresamarbejde med henblik på arbejdet med børn og unges digitale dømmekraft. Udgangspunktet for bogen er voksenperspektivet, men uden at underkende vigtigheden af barnet og dens unges perspektiv.

Bogens målgruppe er forskere, lærere, pædagoger og lærer- og pædagogstuderende.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Barn og unges digitale dømmekraft. Verdiløft i barnehage og skole