Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Barnehagelæreres profesjonslæring

Bogen belyser udfordringer og muligheder i børnehavepædagogers (norsk: barnehavelæreres) professionelle læring. Forfatterne belyser og drøfter børnehavepædagogernes vidensgrundlag, ledelse og samarbejde og det pædagogiske arbejde med børn.

Barnehagelæreres profesjonslæring er målrettet ansatte i pædagoguddannelsen, universitetsstuderende og forskere i dagtilbud.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Barnehagelæreres profesjonslæring