Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Barnehagepedagogiske linjeskift

Denne antologi har fokus på børnehavepædagogik og trækker tråde mellem børn, børnehave, profession, fagområder og teorier inden for børnehavefeltet. I bogen undersøges det, hvordan pædagogikken kan gives vital kraft og styrke for at skabe plads til, at den kan inspirere, udfordre og forstyrre enkeltindivider, grupper og samfund.

Antologien er inspireret af den britiske antropolog Tim Ingold og dermed også Gilles Deleuzes og dennes idéer om brud og flugtlinjer, og dens tekster argumenterer for en mangfoldighed af linjer og muligheder i den pædagogiske tænkning, når det sættes ord på, hvad pædagogikkens tilbud i børnehave kan være. Baseret på forskellige tilgange til kritisk tænkning om erfaringer og viden om børnehavepædagogprofessionen er antologiens ønske at give et nuanceret billede af børnehavepædagogikkens betydning for dannelse og uddannelse.

I bogen gives plads til gennemgående pædagogiske linjer som dannelse, demokrati, kritisk refleksion samt forhold mellem teori og praksis. Målgruppen er forskere og andre med interesse inden for børnehavefeltet, og den egner sig godt til studerende og andre inde for professionen.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Barnehagepedagogiske linjeskift