Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Barnet i centrum. Pædagogik og relationer i vuggestue og dagpleje

Bogen handler om de 0-3 årige børn i vuggestue og dagpleje. Bogen er lavet på baggrund af projektet ”Barnet i centrum”, der har til formål at pege på, hvordan pædagoger og dagplejere fremover kan yde den bedst mulige omsorg.

Bogen fremlægger forskningsprojektets resultater, og kommer med ideer til hvordan det pædagogiske arbejde med de 0-3 årige kan varetages ud fra teorier, cases og beskrivelser fra den undersøgte praksis.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Barnet i centrum. Pædagogik og relationer i vuggestue og dagpleje