Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Barnet og de andre. Nettverk som pedagogisk og sosial ressurs, 5. utgave

Bogen kan ses som en indføring i socialpædagogik. Med inspiration fra den russisk-amerikanske psykolog Urie Bronfenbrenners udviklingsøkologiske tænkning lægger bogen fokus på sociale relationer, udvikling, socialisering og dannelse i et helhedsperspektiv. Ideologisk bygger bogen på FN’s børnerettigheder, og den ønsker, at alle børn skal udvikle en tryg identitet, god selvværdsoplevelse og adfærd, der er til gavn for barnet selv og fællesskabet.

I bogen findes mange eksempler og illustrationer, som viser, hvordan forholdene for børn og unge kan forbedres i hjem, børnehave, skole, skolefritidsordning og samfund. Som afslutning på hvert kapitel findes en række opgaver, som bidrager til refleksion over og forståelse af bogen. Målgruppen for bogen er studerende inden for pædagogik og psykologi.  

Del siden på email

Du deler et link til siden: Barnet og de andre. Nettverk som pedagogisk og sosial ressurs, 5. utgave