Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Barns språkutvikling

Denne norske bog viser, hvordan børn gradvist tilegner sig sproget gennem dialog, fortælling og leg. Gode sproglige færdigheder i børnehavealderen er afgørende både for barnets liv her og nu, men også for senere læring og social mestring.

Bogen handler delvist om den mundtlige sprogudvikling, og hvordan man kan arbejde med børns sprog for at sikre sig den bedst mulige sprogudvikling. Den handler om skrive- og læseudvikling og viser, hvordan børnehavebørn orienterer sig mod skrivning og læsning. Forfatteren kommer ind på, hvad man kan gøre for at forebygge, at et barn udvikler læsevanskeligheder.  

Bogen er først og fremmest skrevet til pædagogstuderende, men den er også relevant for alle, der har et ansvar for den mundtlige og skriftlige sprogudvikling hos børn fra fødslen til de første år i skolen.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Barns språkutvikling