Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Bedre tekstlæsning på ungdomsuddannelserne. Strategier og læseguides

Denne bog handler om, hvordan man didaktisk kan tilrettelægge fagundervisningen til gavn for elevernes faglige læring og deres langsigtede udvikling af gode læsestrategier. I bogen gennemgås en lang række eksempler, der repræsenterer en bred vifte af fag, niveauer og ungdomsuddannelser, med fokus på læse- og skrivestrategier med henblik på at øge elevernes udbytte af den faglige læsning.

Bogen bygger på erfaringer fra udviklingsprojektet ”Lektier og læsning” i skoleåret 2015-2016 med deltagelse af tre VUC’er, hvor forfatterne samarbejdede med hf-lærere i henholdsvis en naturfaglig gruppe, en kulturfaglig gruppe og en danskgruppe. Projektet undersøgte, hvordan man kan arbejde effektivt med læseforståelse, når eleverne ikke læser fagets tekster på egen hånd, dvs. i form af læselektier. Der var således fokus på, hvad man som lærer kan gøre, når man læser fagenes tekster i fællesskab i undervisningen.

De didaktiske metoder i bogen kan kombineres og tilpasses mange forskellige måder at tilrettelægge og organisere undervisningen på, også uden at afskaffe læselektier. Bogen henvender sig til undervisere på alle ungdomsuddannelser, også eud og de øvrige gymnasiale retninger.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Bedre tekstlæsning på ungdomsuddannelserne. Strategier og læseguides