Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Begynneropplæringen. Matematikkdidaktikk – barnetrinnet

Bogen handler om sprogets betydning i matematikundervisningen og for elevens udvikling af en matematisk forståelse. Fokus er derfor på, hvordan elevernes uformelle sprog og matematiske indsigt er grundlaget for læring. Det kræver både dybdelæring og udforskning. Dette perspektiv på begynderundervisning drejer sig om, at når eleverne lærer noget nyt, så udvikler de færdigheder, viden og sprog, hvilket er afsættet for deres næste læring. I dette perspektiv er begynderundervisningen ikke afgrænset til få klassetrin, men rækker videre ind i elevernes videre læring. Marit Johnsen-Høines viser gennem konkrete eksempler, hvordan elever udvikler, bruger og overtager fagsprog. I bogen er begynderundervisningen målrettet 5-8-årige elever.

Bogen består af seks kapitler, hvor kapitel et er en indføring i talbegrebet. Kapitel to og tre handler om (fag)sprog og læring, mens kapitel fire, fem og seks giver perspektiver på læring og udfordringer i matematik. Hvert kapitel afsluttes med en række opgaver til refleksion.

Bogen henvender sig til studerende og undervisere, som er interesseret i børns tilegnelse og udvikling af fagsprog i matematik – og dermed i numeracy, selv om dette begreb ikke anvendes i bogen – det være sig for de ældste børn i dagtilbuddet eller i indskolingen.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Begynneropplæringen. Matematikkdidaktikk – barnetrinnet