Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Betydeligt – en grundbog i morfologi for undervisere i læsning og stavning

Denne lærebog handler om sprogets mindste betydnings­bærende enheder, morfemerne. Bogen ønsker at ruste kommende og nuværende undervisere på området morfologi, sådan at de kan udpege og forklare ords opbygning og funktion i sproget for børn eller voksne på en pædagogisk veltilrettelagt måde.

Bogens første del introducerer læseren til en række sproglige grundbegreber og relevansen ved at arbejde med morfologi. Anden del går i dybden med de forskellige morfemtyper og principperne for sammensætning, afledning og bøjning. Bogens tredje del handler om, hvordan man kan vurdere elevers eller kursisters morfematiske og morfologiske færdigheder, og om hvordan man kan undervise i morfologi. I bogen er der løbende praktiske øvelser med løsningsforslag og refleksionsøvelser, der gør læseren mere fortrolig med morfologi.

Bogen henvender sig til nuværende og kommende undervisere i læsning og stavning, læsevejledere og specialundervisere og andre, der interesserer sig for morfologi og det danske sprog.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Betydeligt – en grundbog i morfologi for undervisere i læsning og stavning