Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Biliteracy i børnehaven - At arbejde med skrift på flere sprog i dagtilbud.

Biliteracy er en del af hverdagen for mange tosprogede børn allerede i børnehavealderen. Fra de er ganske små, møder tosprogede børn i deres hverdag flere og andre skriftsprog end dansk: en avis på tyrkisk, en hjemmeside på somali, en børnebog på arabisk, kinesisk skrift på madvarer, tamilske undertekster på tv, et engelsk computerspil, huskesedler på pashto, en sms på polsk, en mail på vietnamesisk. Det stiller dagtilbuddene over for nye sprogpædagogiske udfordringer – og nye muligheder.

Bogens forfattere har dermed i samarbejde med Aarhus kommune, udgivet denne bog, hvor sigtet med projektet Biliteracy i børnehaven har været at udforske, hvordan der i børnehaven kan skabes rum for, at pædagoger og børnehavebørn sammen kan udforske og udvikle viden om og erfaringer med skrift på tværs af sprog.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Biliteracy i børnehaven - At arbejde med skrift på flere sprog i dagtilbud.