Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Børn med eksplosiv adfærd. Et kursus i positiv udvikling

Bogen giver indsigt i samt konkrete forslag til, hvordan lærere, pædagoger og forældre kan arbejde med børn og unge med et voldsomt temperament.
Bogen forsøger at give en metode til hvordan man kan vende en negativ spiral til en positiv udvikling, hvor barnet forstår og tager ansvar for sit eget eksplosive temperament. De udadreagerende børn og unge udfordrer de professionelle voksne i arbejdet med inkluderende læringsmiljøer i daginstitutionen og skolen.
Bogens forfatter har flere års erfaring som AKT-konsulent i skoler og daginstitutioner.

Metoden tager afsæt i samtaler om en tegning, en fiktiv fortælling, et rollespil og nogle arbejdsbøger tilpasset de forskellige alderstrin i skolen. En del af materialet ligger som kopiark på bogens hjemmeside.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Børn med eksplosiv adfærd. Et kursus i positiv udvikling