Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Børn med flere sprog. Typisk sprogudvikling og sproglige vanskeligheder

Denne bog udkom oprindeligt på svensk i 2012 og foreligger nu i en bearbejdet dansk udgave med oversatte artikler af Eva-Kristina Salameh og andre nordiske teoretikere såvel som nye artikler skrevet i tæt samarbejde med Salameh, som er blandt Sveriges førende forskere inden for sprogudvikling hos børn med flere sprog. I bogen samles den nyeste viden på området og gives en samlet fremstilling af den flersproglige normaludvikling samt mulige forsinkelser og forstyrrelser i udviklingen af dansk som andetsprog. Bogen diskuterer forskellige tilgange til andetsprogspædagogik og indeholder casestudier fra både daginstitutioner og skoler. Logopæder, pædagoger, lærere samt sprog- og læsevejledere er bogens målgruppe.   

Del siden på email

Du deler et link til siden: Børn med flere sprog. Typisk sprogudvikling og sproglige vanskeligheder