Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Børn og skriveglæde – ideer og øvelser til undervisning i kreativ skrivning

Denne bog handler om børns skriveglæde og beskriver, hvordan man kan finde og dyrke børns glæde ved at skrive kreativt. Bogen præsenterer øvelser og skriveforløb til lærere, der ønsker at arbejde med fiktionsskrivning, eller som gerne vil gå nye veje i danskundervisningen. Den kan desuden læses af pædagoger, der varetager understøttende undervisning på skolen.

Der er tre hoveddele i bogen: I første del beskriver forfatteren tankerne bag sit arbejde og de overordnede elementer, som forløbene i kreativ skrivning består af. Anden del går i dybden med en række øvelser ud fra forskellige emner som for eksempel karakterudvikling, lyrik og plot. I tredje del gennemgår forfatteren tre konkrete forløb på fire gange to timer for henholdsvis de 7-10-årige, 10-13-årige og 13-17-årige. Afslutningsvis diskuterer forfatteren de perspektiver og værktøjer, som børnene får ud af skriveundervisningen, og hvorfor det er vigtigt at skrive kreativt.

De beskrevne forløb i bogen er tilrettelagt, sådan at de enkelte øvelser, emner og tekster kan trækkes ud og tilpasses tid, sted og aldersgruppe efter behov.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Børn og skriveglæde – ideer og øvelser til undervisning i kreativ skrivning