Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Børns sprogtilegnelse. Sproglig udvikling hos danske børn i alderen 0-6 år

Nærværende bogs formål er at bidrage med forskningsbaseret viden om, hvilke faktorer som har betydning for sprogtilegnelse, og at vise, hvordan indsigterne fra den danske og internationale forskning kan anvendes for praktikere, som arbejder med børn i alderen 0-6 år. Bogen giver med udgangspunkt i sprogvidenskab, psykologi og pædagogik en samlet indføring i børns sprogtilegnelse og præsenterer børns sproglige udvikling som en integreret del af deres kognitive og sociale udvikling.

I bogens tretten kapitler kan læseren blive klogere på tilegnelse af sproglyde, ord og grammatik, hvordan disse udviklinger hænger sammen med kognitiv og social udvikling, forhold i flersprogstilegnelse og hos børn med forskellige former for atypisk sprogtilegnelse (stammen, høretab, udviklingsmæssige sprogforstyrrelser og autisme) samt metoder til at vurdere og støtte børns sproglige udvikling.

Bagerst i bogen findes både en samlet referenceliste med referencer fra alle bogens kapitler og forslag til opgavebesvarelser af de opgaver, læseren støder på i kapitlerne. Desuden er der en liste med ordforklaringer af de sprogvidenskabelige og psykologiske termer, der ikke er alment kendte, samt et stikordsregister med centrale emneord listet i alfabetisk orden.

Kapitlerne i bogen er skrevet af børnesprogsforskere fra Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet. Bogen henvender sig især til nuværende og kommende pædagoger samt andre, der arbejder med børn i dagpleje, vuggestue, børnehave og børnehaveklasse.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Børns sprogtilegnelse. Sproglig udvikling hos danske børn i alderen 0-6 år