Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Bogen om billedlitteratur

Bogen om billedlitteratur af Marianne Eskebæk Larsen fastslår, at billedlitteratur ikke skal ses på som et supplement til den såkaldt rigtige litteratur, men noget i sig selv. Undervisningen i billedlitteratur er med til at udvikle børn og unges kompetence i at begå sig i den multimodale verden, de vokser op i. Derfor er det vigtigt, at undervisningen er kvalificeret og skærper deres visuelle opmærksomhedbl.a. tekstens placering, teksttype, omslag, komposition af såvel side som hele opslag og på det forhold, at illustrationer kommunikerer på tværs af værket. 

Bogen bygger gennem seks kapitler bro mellem forskellige forsknings- og formidlingsdiscipliner inden for børnelitteratur- og tegneseriefeltet. Første og andet kapitel gennemgår begrebet billedlitteratur og den udvikling, der er sket inden for formatet de sidste 20 år. Det er ikke bare mængden af illustrationer i bøgerne, der i den periode er øget, men det er også måden, hvorpå illustrationerne bruges. Genrer, der før normalt ikke var illustreret, bliver det nu. Den udvikling kaldes for den visuelle vending i børnelitteraturen.    
 
De næste kapitler fokuserer på forskellige stiltræk ved billedlitteraturen: materialitet, komposition, billedsprog og forholdet mellem tekst og billede. Hvert kapitel er rigt illustreret, gør brug af eksempler og giver til sidst bud på konkrete øvelser, der kan indgå i undervisningsforløb om billedlitteratur. Bogen giver lærere på alle klassetrin nyttige greb til at undervise børn og unge i at læse, forstå og analysere billedlitteratur samt begå sig i en stadig mere visuel verden. 
 
 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Bogen om billedlitteratur