Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Bogstaveligt. En grundbog for undervisere i læsning og stavning

Såvel dansk som international læseforskning har vist, at lærerens viden om sprog, herunder om skriftsprogets forhold mellem lyd og bogstav, er udslagsgivende for elevers succes med at tilegne sig skriftsproglige færdigheder.

Denne bog er derfor mere end en lærebog i dansk fonetik og fonologi. Den fører også læseren ind i den på flere måder komplekse sammenhæng mellem lyd og bogstav på dansk og viser eksempler på, hvordan man kan forholde sig til og håndtere denne kompleksitet i praksis. Bogen retter også opmærksomheden mod fagbegreber og analysemetoder, som er centrale i læse- og staveundervisning.

Bogen henvender sig til undervisere i læsning og stavning, læsevejledere, specialundervisere og andre med interesse for undervisning i kernefærdigheder i ordlæsning og stavning. Det kan fx være i indskolingens og mellemtrinnets almene læse- og staveundervisning, i særligt tilrettelagte eller understøttende forløb i udskolingen og på ungdomsuddannelserne eller i læseundervisningen for unge og voksne.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Bogstaveligt. En grundbog for undervisere i læsning og stavning