Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Bogstaveligt- en grundbog i fonetik og fonologi for undervisere i læsning og stavning.

Foruden at være en lærebog i dansk fonetik og fonologi har denne bog et anvendelsesperspektiv med henblik på at sætte fagbegreber og analysemetoder op imod analyseformål fra praksis, f.eks. vurdering af læremidler, afdækning af læse- og stavestandpunkt, identifikation af ordblindhed og tilpasning af undervisningsindhold.

Bogens ambition er at integrere et læsepædagogisk perspektiv i den faglige formidling af dansk fonetik, fonologi og bogstavskrift for dermed at give læseren mulighed for at opøve basale færdigheder i at læse og skrive lydskrift. Med bogen ønsker forfatteren at styrke fundamentet af viden og færdigheder, som læselærere og -vejledere skal bruge til at kvalificere den didaktiske praksis.

Bogen bidrager til læserens viden og færdigheder inden for planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning i læsning og stavning, differentiering af læse- og staveundervisning samt analyse og vurdering af læremidler til læse- og staveundervisningen. Målgruppen for bogen er undervisere i læsning og skrivning, læsevejledere, specialundervisere og andre, som har interesse for undervisning i ordlæsning og stavning

Del siden på email

Du deler et link til siden: Bogstaveligt- en grundbog i fonetik og fonologi for undervisere i læsning og stavning.