Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Broen til fagsproget i ungdomsuddannelserne

En af vejene til at understøtte og styrke elevers faglige udvikling er gennem sproget, men hvordan kan man som faglærer stilladsere en sådan udvikling fra hverdagssprog til fagsprog i praksis?
Dette er blandt andet, hvad Broen til fagsproget i ungdomsuddannelserne stiller skarpt på. I bogen finder du en bred vifte af konkrete idéer, aktiviteter og skabeloner til sprogudviklende fagundervisning i ungdomsuddannelserne, som kan anvendes og tilpasses.

Du kan blandt andet læse om:

  • Bromodellen – en model, der kan agere som støtte i tilrettelæggelsen af en sprogudviklende fagundervisning
  • Værktøjer, der kan hjælpe dig til at få øje på fagsproget, eksempelvis gennem tænkekort
  • Redskaber til pædagogisk udviklingsarbejde i lærerteamet

Broen til fagsproget i ungdomsuddannelserne henvender sig til undervisere på ungdomsuddannelser, som ønsker praksisnære idéer, materialer og aktiviteter til en sprogudviklende fagundervisning.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Broen til fagsproget i ungdomsuddannelserne