Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Civilsamfund, medborgerskab og deltagelse

Med de seneste årtiers øgede fokus på borgerinddragelse og deltagelse i frivillige foreninger og aktiviteter sætter udgivelsen af denne bog fokus på civilsamfundets rolle med henblik på etablering af sociale netværk og sikring af sammenhængskraften i samfundet. Gennem en analyse af den historiske baggrund og de aktuelle fortolkninger af civilsamfund og medborgerskab ønsker forfatteren at klarlægge, hvordan borgerne gennem deltagelse i økonomiske, sociale og politiske aktiviteter kan sikres reel og demokratisk indflydelse på både samfundets indretning, de lokale rammer om deres tilværelse og egne levevilkår.

Bogen bygger på professor Thomas P. Bojes forskning gennem de seneste 10-15 år i frivillighed, civilsamfund og medborgerskab på Roskilde Universitet samt på samarbejde med kolleger i frivillighedsmiljøet inden for forskningsgruppen Civilsamfund og Frivillighed.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Civilsamfund, medborgerskab og deltagelse