Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Corporate communication - et tværfagligt perspektiv

Corporate communication er et paraplybegreb, som dækker over de kommunikationsaktiviteter, der udøves i en virksomhed.
Bogens fokus er på hvordan en sammenhængende kommunikation af identitet og værdier kan skabe en dialog med omverdenen. Det undersøges, hvordan muligheden for at danne og fastholde billedet af den unikke og troværdige virksomhed i det strategiske og praktisk arbejde med corporate communication.

Bogen retter sig mod undervisningsforløb på videregående uddannelser, samt mod praktikere, der ønsker en opdatering på kommunikationsområdet.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Corporate communication - et tværfagligt perspektiv