Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Dannelse og digital kultur

Denne bog introducerer til de nyeste problemstillinger inden for digital kultur og digital dannelse. Den kommer med et overblik over fænomenerne digital dannelse, læring og sociale samvær i den digitale verden.

Tilstedeværelsen af digitale medier har åbnet op for diskussioner og refleksioner inden for mange fagområder. Og derfor har bogens forfattere forskellige ståsteder med udgangspunkt i sociologi, psykologi, fysioterapi, pædagogik og medievidenskab.

Bogen er inddelt i seks kapitler, der kan læses hver for sig, men samlet giver de et fyldigt overblik over fænomenerne dannelse, læring og socialt samvær i den digitale verden.

Bogen henvender sig til pædagog- og lærerstuderende, men den kan også læses af færdiguddannede lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Dannelse og digital kultur