Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Dansk og den mundtlige prøve

Denne bog handler om undervisning i det, der prøves i ved den mundtlige prøve i dansk: elevernes kompetence til at undersøge tekster og deres kontekst samt elevernes kompetence til at formidle det, de har fundet frem til om en tekst, og indgå dialog om teksten.

Til prøven i mundtlig dansk vælger skolen mellem prøveform A og prøveform B. Denne bog sigter udelukkende mod prøveform B og har fokus på, hvordan læreren kan støtte eleverne i at udvikle deres kompetencer, og den giver forslag til, hvordan læreren og eleverne bedst muligt kan forberede og gennemføre prøven.

Bogen henvender sig til dansklærere i de ældste klasser, vejledere og studerende.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Dansk og den mundtlige prøve