Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Dansk og den skriftlige prøve

Denne bog handler om undervisning, der siger mod det, der prøves i ved 9.-klassesprøven ved skriftlig fremstilling: elevernes kompetencer til at fremstille tekster, der har en tydelig hensigt og passer godt til det medie og den situation, som eleverne skal forestille sig, at de skriver til. Til prøven skal eleverne skrive sagtekster, og her fokuserer bogen på, hvordan eleverne kan overføre overvejelser og erfaringer fra arbejdet med at skrive én tekst til arbejdet med den næste.

Bogen er delt op i to dele. Den første del handler om, hvordan læreren kan undervise og vejlede eleverne i fremstillingsprocessen. I bogens andel del gennemgås fire eksempler på, hvordan læreren kan bruge en prøveopgave i et undervisningsforløb. Til hvert forløb er der knyttet en gennemgang af en elevtekst med forslag til, hvordan læreren kan kommentere træk og vejlede med henblik på, at eleven selv arbejder videre.

Bogen henvender sig til dansklærere i de ældste klasser, vejledere og studerende.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Dansk og den skriftlige prøve