Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse – 0 til 6 år, 3. udgave

Materialet er udviklet for at kunne belyse førskolebarnets kompetencer og udviklingspotentialer, set i et relationelt og pædagogisk miljø. Formålet er at støtte pædagogernes samarbejde om det enkelte barn i dets sociale kontekst, og en mulighed for at indgå samarbejde med forældre.

Materialet er baseret på ni udviklingsområder, som er med til at give et samlet billede af de væsentligste sider af børns udvikling, samt kvalificerer arbejdet med læreplanslovens seks temaområder.

Til materialet hører spørgeskemaer og et online scoringsprogram. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse – 0 til 6 år, 3. udgave