Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Dansk Retskrivning: Bogstav – Lyd – Bogstav. En grafemisk beskrivelse af dansk ortografi

Denne bog, Dansk Retskrivning: Bogstav – Lyd – Bogstav, har fokus på bogstavernes lyde og lydenes bogstaver i dansk. Bogen kortlægger forholdet mellem, hvordan ordene staves, og hvordan de udtales, sådan som de er repræsenteret i Retskrivningsordbogen (2012). Desuden belyser bogen retskrivningens overordnede strukturering, dens forudsætninger og vilkår samt dens funktion som medie for læser og staver. I bogen redegøres der derudover – fonetisk og fonologisk – for den standardudtale, der står for den ene side i bogstav-lyd-relateringen.

Fremstillingen i bogen er ordnet i to hoveddele, en almen beskrivelse af retskrivningen og en mere detaljeret bogstav-lyd-beskrivelse. Herefter følger en uddybende redegørelse for begreber, terminologi og analyser med henvisning til relevant litteratur. Således er bogen desuden en indføring i det begrebssæt og den terminologi, der er relevant, når det drejer sig om beskrivelse af forholdet mellem ords skriveformer og deres udtale.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Dansk Retskrivning: Bogstav – Lyd – Bogstav. En grafemisk beskrivelse af dansk ortografi