Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Danskundervisning 4.-9. Indblik og overblik

Danskundervisning 4.-9. bidrager til at gøre læreren klar til at undervise i faget dansk i grundskolen. Kapitlerne i bogen omhandler et bestemt område inden for faget, hvorfor der skal undervises i dette område, hvordan det kan gøres, og hvorfor det er en god idé at gøre det på den beskrevne måde. Hvert kapitel indeholder til start en generel beskrivelse af det centrale i området og den valgte tilgang efterfulgt af afsnit, der specifikt har fokus på undervisning af dels elever på mellemtrinnet og dels de ældste elever.

Der er 12 kapitler i bogen – kapitel 1-8 handler alle om at læse, forstå, undersøge, fremstille og vurdere tekster i forskellige kontekster, mens kapitel 9-12 beskriver strategier og redskaber, der er nødvendige på alle fagets delområder: læsning, faglig læsning og skrivning, grammatik og ordforråd.

Kapitel 1 handler om undervisning i at undersøge fiktive tekster, herunder hvordan læreren kan undervise med henblik på at skabe en dialog mellem læser og tekst. Kapitel 2 har fokus på at skrive fiktive fortællinger med opbygning og fortællingernes elementer som omdrejningspunkter. Kapitel 3 har film i fokus og giver værktøjer, som eleverne kan bruge i arbejdet med film. Kapitel 4 undersøger, hvordan læreren kan undervise i at læse og forstå brugstekster og forholde sig til teksternes betydning og virkning i konteksten, og i kapitel 5 beskrives det, hvordan læreren kan undervise eleverne i at skrive brugstekster. Kapitel 6 handler om onlinetekster, og hvordan man undersøger og vurderer sådanne tekster og den mediesammenhæng, de indgår i. I anden del af kapitlet gives der bud på, hvordan læreren kan undervise i at undersøge og fremstille onlinetekster. Kapitel 7 omhandler undervisning af mundtlighed og giver forslag til, hvordan læreren kan støtte eleverne i at undersøge og fremstille mundtlige tekster med fokus på lytning, dialog, oplæsning og fremlæggelse. Kapitel 8 fokuserer på nabosprogsundervisning og kommer med forslag til, hvordan eleverne kan indgå i kommunikation med norsk- og svensktalende. Kapitel 9 handler om læsning og giver bud på en balanceret skriftsprogsundervisning for de yngste elever, og hvordan læreren kan støtte eleverne på mellemtrinnet i deres indlevelse og læseforståelse. Kapitel 10 har faglig læsning og skrivning som omdrejningspunkt, heriblandt hvordan læreren kan undervise eleverne i at genkende fremstillingsformer og blive opmærksomme på fagteksters indhold, struktur og sprog. Kapitel 11 giver plads til grammatik, særligt peges der på arbejdet med funktionel grammatik frem for traditionel grammatik. Kapitel 12 handler om ordforrådets betydning for elevernes forståelse af sprog og tekster.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Danskundervisning 4.-9. Indblik og overblik