Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Den engasjerte eleven. Undrende, utforskende og aktiviserende undervisning i skolen

I skolepolitikken er der fokus på, at elever skal være motiverede og engagerede. For at alle elever skal være det og have lyst til at lære, må der lægges vægt på en skole, hvor eleverne oplever mestring på baggrund af deres forudsætninger. Her spiller både variation i undervisningen og engagement en central rolle. Det er først, når eleverne bliver engageret i læringen, at de gode læringsudbytte viser sig. Den engasjerte eleven belyser netop, hvordan man gennem undrende, udforskende og aktiv undervisning kan gøre eleverne engagerede.

Antologien indeholder 12 fagfællevurderede kapitler, som er skrevet af undervisere ved læreruddannelsen ved Nord universitet i Norge. Bogens to dele handler dels om, hvad undrende, udforskende og aktiv undervisning egentlig er, dels om forskellige undrende, udforskende og aktive arbejdsformer samt eksempler, der belyser motivationsteori, samt indblik i værdien af tværfagligt samarbejde. Målgruppen for bogen er studerende og lærere med interesse for, hvordan man skaber engagement i undervisningen.

Download bogen her.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Den engasjerte eleven. Undrende, utforskende og aktiviserende undervisning i skolen