Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Den forudsigelige hjerne.

Bogen beskriver hjernen ud fra den seneste forskning på området. Bogen forklarer hvordan de første eksperimenter omkring hjernen påviste, hvordan hjernen er i stand til at danne forudsigelser om omverden. 

Til slut trækker bogens forfattere tråde frem til, hvordan dette syn på hjernen farver vores ideer om begreber som perception, tænkning og handling. Bogen har bidrag fra danske forskere, der arbejder med den forudsigelige hjerne både teoretisk og eksperimentelt.

Det er en grundig, kortfattet introduktion til et komplekst område.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Den forudsigelige hjerne.