Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Den gode barndom

Den gode barndom er skrevet på baggrund af Sine Penthin Grumløses ph.d.-afhandling fra 2014 om dansk familiepolitik. Afhandlingen undersøger, hvordan ’en god barndom’ for et barn i førskolealderen er blevet italesat inden for dansk familiepolitik i 1960-2010. Bogens omdrejningspunkt er ’barnets gode liv’, og hensigten er at bidrage med viden om, hvordan børn og børns hverdagsliv er blevet og bliver italesat gennem socialpolitiske og familie- og børnepolitiske sammenhænge. Men hvem definerer, hvad vil det sige at have det godt? Og hvilket ansvar påtager velfærdsstatens sig ved at definere dette?

Forfatteren ønsker med bogen er at gøre opmærksom på, at det ikke er ligegyldigt, hvordan dansk politik har fokus på børn, samtidig med at fastholde vigtigheden af at sætte spørgsmålstegn ved det almindelige hverdagsliv og de vilkår, som kendetegner børns hverdag i dag.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Den gode barndom