Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Det utvidete læringsrommet

Artiklene i denne antologien tar alle utgangspunkt i begrepet "Det utvidete læringsrommet".
Begrepet utforskes fra ulike vinkler. Nogle av artiklene skildrer undervisningsopplegg og undervisningsformer som utfordrer tradisjonelle forståelser av skolens eller læringens rom.

Læringsaktivitetene som beskrives, har som siktemål å gi en både kognitiv, kroppslig og følelsesmessig erkjent læring gjennom en utvidelse av rommet som læringen foregår i. Ved å "bringe verden inn" i klasserommet og læreprosessene «ut i gata» utvides læringsrommet – både helt konkret og i en mer overført betydning.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Det utvidete læringsrommet