Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Det ved vi om - elever i læringsvanskeligheder

Denne bog handler, hvilken betydning læring i skolen har for elever med læringsvanskeligheder, og hvordan disse elever møder forskellige forventninger og krav. Bogen diskuterer forskellige måder at forklare mangelfuld faglig eller social læring på, og den peger på betydningen af, at læreren får indsigt i elevens intentioner, f.eks. gennem elevsamtaler, og der gives eksempler på, hvordan disse kan bidrage til en bedre forståelse af den enkelte elev. Når læreren hjælper eleven med at sætte ord på tanker, følelser og adfærd, som kan bidrage til reducerede læringsmuligheder, kan eleven i samarbejde med læreren udvikle en læringsadfærd, der er mere hensigtsmæssig.

Bogen består af fem kapitler. Første kapitel handler om børns læring før og efter skolestart samt overgangen til skole, og hvad denne betyder for elevernes læring. Kapitel to præsenterer en række perspektiver på elevers læringsadfærd, og det diskuteres, hvilke pædagogiske implikationer de har for undervisningen. I kapitel tre vises grunde til, at elever med læringsvanskeligheder ofte udviser en uhensigtsmæssig læringsadfærd, der ikke gavner deres læring. Kapitel fire har fokus på de kompetencer, det er vigtigt, at lærere besidder, når de underviser elever med læringsvanskeligheder. I kapitel fem vises eksempler på, hvordan elevsamtaler kan bidrage til en positiv relation mellem lærer og elev.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Det ved vi om - elever i læringsvanskeligheder