Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Didaktik for pædagoger

Denne antologi drøfter didaktikkens rolle i den pædagogiske praksis, og gennem bogens tretten kapitler ønsker bogen at vise, at der er forskellige veje at gå for pædagogen, når det drejer sig om didaktik. Bogen vil dog først og fremmest forsøge at vise, at didaktik er for pædagoger, og at didaktik er en del af en pædagogisk praksis og et håndværk, som kan understøtte det konkrete arbejde i daginstitution og skole.

Bogen skriver sig ind i debatten om didaktik og dens rolle og forhold til pædagogikken, f.eks. arbejdet med læreplaner i daginstitutioner, skolereformen fra 2014 samt det øgede fokus på målstyring og læring inden for det special- og socialpædagogiske område. Forfatterne bag bogen ønsker at bidrage til feltet og drøftelserne af, hvordan man kan indholdsudfylde et didaktikbegreb i relation til pædagogens praksis, faglighed og kompetencer – og ikke et didaktikbegreb, der er hentet fra lærerne og deres undervisningspraksis, men som er inspireret heraf.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Didaktik for pædagoger