Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Didaktik for skolepædagoger. Pædagoger i skolen

Denne bog er skrevet med tanke på at fungere som teoretisk bagtæppe for skolepædagogers pædagogiske praksis samt deres samarbejde med lærerne. Forfatteren skitserer dels en dynamisk og kontekstuel didaktisk model som et didaktisk værktøj for pædagogen i skolen, dels et læringsbegreb med fokus på motivation, undren, social interaktion, kreativitet og brug af modsætninger, som tilsammen er brugbart for både pædagoger og lærere, når de er adskilte, og når de arbejder sammen.

Bogens målgruppe er ikke blot skolepædagoger, men også lærere og skolens ledelse og alle med tilknytning til skolen, ligesom den er relevant for pædagoger og det pædagogiske personale i dagtilbud, fritidshjem og SFO såvel som pædagog- og lærerstuderende.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Didaktik for skolepædagoger. Pædagoger i skolen