Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Didaktik i udvikling

Bogen beskriver didaktikkens udvikling og handler om, hvordan vi kan forstå og tænke didaktik i teori og praksis. Den belyser didaktikken som teoretisk og praktisk felt og behandler didaktiske temaer som skriftlighed, fagligt samspil og evaluering. Forfatterne bag bogen giver ikke blot indsigt i en række aktuelle didaktiske temaer, men de gør også status og ser frem, når det gælder didaktisk forskning, udvikling og uddannelse.

Bogen består af fire dele: Første del behandler didaktikkens indholdsaspekt, dels bredt og teoretisk, dels eksemplificeret ved skrivedidaktik i forskellige sammenhænge. Anden del omhandler formaspektet og undersøger didaktiske tilgange i grundskole og gymnasium. Tredje del fokuserer på didaktikkens organisering i forskellige kontekster, og fjerde del handler om didaktikkens iboende normativitet(er).

Del siden på email

Du deler et link til siden: Didaktik i udvikling