Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Didaktikhåndbogen. Teorier og temaer

Didaktikhåndbogen er en lærebog i didaktik, der omfatter didaktikkens historie, teorier og virkeområder, og som henvender sig til studerende på videregående uddannelser med undervisning og pædagogik som genstandsområde. Bogen skal som sådan ikke betragtes som en lærebog, men netop som en håndbog eller arbejdsbog indeholdende et stort materiale, som studerende eller lærere kan trække på med udgangspunkt i egne projekter.  

Bogen er opbygget med en kort indledning med en definition af didaktik samt dens emner og metoder, og herefter følger to dele om henholdsvis teorier og temaer. Hvert kapitel afsluttes med en sammenfatning samt studiespørgsmål og forslag til videre læsning.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Didaktikhåndbogen. Teorier og temaer