Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Didaktiske destinationer – 12 bidrag til danskfagets didaktik, CURSIV nr. 12

Artiklerne i dette nummer af skriftserien CURSIV er omskrevne papers fra konferencen Hvor skal vi hen?, som havde fokus på fremtidens danskdidaktiske forskning og udvikling, og som blev afholdt på DPU i januar 2013. Skribenterne giver på denne baggrund en række forslag til fornyelse af fagdidaktikken og udpeger en retning for faget. Det overordnede billede, der viser sig på tværs af artiklerne, er et danskfagligt dødvande i form af en formalistisk opfattelse af tekst og analysepraksis, hvortil konteksten betragtes som modvægt. Ligeledes er der kritik fra en række skribenter angående danskfagets didaktikker, som er centreret omkring organisering og strukturering af undervisning i og med it. Her påpeges det, at it forbindes med fagets begrundelse og formål.

Denne og tidligere udgivelser af CURSIV ligger frit tilgængelige her: http://edu.au.dk/forskning/publikationer/cursivskriftserie/

Del siden på email

Du deler et link til siden: Didaktiske destinationer – 12 bidrag til danskfagets didaktik, CURSIV nr. 12