Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Digital kultur – på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)

Med fokus på børns hverdag med digitale medier og digitale mediers betydning for samvær, kommunikation og relationer er bogens formål at skabe et fagligt grundlag for det pædagogiske arbejde med digital legekultur og digitale medier. Det er en grundbog til faget Digital kultur på den pædagogiske assistentuddannelse indeholdende teori, praksisnære aktivitetsforslag og overvejelser samt opgaver og refleksionsspørgsmål.

Bogen består af fire kapitler, hvor det første giver en beskrivelse af internettets historie, ligesom det kommer ind på digital legekultur og digital dannelse. Andet kapitel beskriver og analyserer de sociale medier ud fra forskellige vinkler. I kapitel tre er fokus på, hvordan man kan anvende digitale medier inden for sprogstimulering, læring og inklusion. Afslutningsvis giver bogen et blik på, hvordan man kan bruge de digitale medier i kommunikationen mellem børn og personale samt mellem personale og forældre.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Digital kultur – på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)