Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Digital praksis i barnehagen

Denne norske bog er en introduktion til digitalt arbejde i børnehaven, og hensigten er at rette opmærksomheden mod det potentiale digitale værktøjer og medier kan have i børnehavens pædagogiske arbejde. Bogen peger på, hvilke muligheder og udfordringer personalet står over for i deres arbejde, og hvordan personalet kan støtte og vejlede nysgerrige, eksperimenterende og skabende børn, som tager den digitale verden i brug i børnehaven.

I bogen peges der på tre forhold for at opnå en god digital praksis i børnehaven: Personalets digitale kompetencer skal øges, inddragelse af erfaringer fra børnehaver og andre miljøer med henblik på at give inspiration til brug af digitale værktøj og medier samt politisk støtte i form af tilføring af ressourcer og udstyr. Bogens målgruppe er alle, som er optaget af at udvikle god og klog digital praksis: personalet i børnehaven, studerende, undervisere på pædagoguddannelsen og politiske aktører, som er optaget af teknologi i børnehaven.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Digital praksis i barnehagen