Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Digital skrivedidaktik

Digital skrivedidaktik præsenterer teori om skrivekompetence og digital skrivning og sætter fokus på en række spørgsmål, som kræver skrivedidaktisk opmærksomhed, f.eks.: Hvad er skrivning? Hvordan kan man definere skrivning som en særlig kompetence, og hvad er skrivningens funktion og formål? Kan man tale om digital skrivning som en ny type skrivning?

I bogen bliver der introduceret en række eksempler på didaktiske greb udviklet ud fra metoden "Pædagogisk designforskning". Disse greb er afprøvet og testet i konkrete forløb i skolens undervisning og er resultatet af et projektsamarbejde mellem bogens forfattere og lærere i skolen.

Bogen henvender sig til grundskolens mellemtrin og overbygning.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Digital skrivedidaktik