Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Digitalisering, literacy och multimodalitet

Denne bog skal bidrage til at give et nuanceret billede af digitaliseringen af skolen, både hvad angår positive og negative aspekter. Forfatterne ønsker praktisk at forankre de ræsonnementer, som de præsenterer, ved at give eksempler på, hvordan lærere kan forholde sig til digitaliseringen i undervisningen. Undervisningseksemplerne stammer fra fagene svensk og historie i udskolingen og på gymnasiet, men de kan ligeledes overføres til andre fag og fungerer for såvel yngre som ældre elever.

Bogen er opbygget således: Kapitel 2-4 giver en teoretisk baggrund af de centrale begreber, digitalisering (kapitel 2), literacy (kapitel 3) samt multimodalitet og multiliteracies (kapitel 4), og ud fra disse begreber diskuterer de forskellige vilkår og forudsætninger, som lærere og elever råder over i en digitaliseret skole. Kapitel 5-7 følger en lærers arbejde før (kapitel 5), under (kapitel 6) og efter (kapitel 7) en lektion. Her afsluttes hvert kapitel med refleksioner, hvor lærerens arbejde belyses med udgangspunkt i de teoretiske ræsonnementer i bogens første del. I det afsluttende kapitel, kapitel 8, gives der en sammenfattende diskussion, og forfatterne forsøger at se fremad.

Dette er anden udgave, som er tilpasset de svenske skolers styredokument fra 2022 og opdateret med forskning og udvikling inden for området. Bogen henvender sig til lærere og lærerstuderende med interesse for digitaliseringens muligheder og udfordringer.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Digitalisering, literacy och multimodalitet