Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

DPU i praksis

Denne bog handler om, hvordan personalet i dagtilbud kan skærpe deres professionelle arbejde ved at omsætte pædagogiske observationer til kvalificeret pædagogisk praksis, og hvordan man bruger redskabet DPU, som står for Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse, i praksis.

Bogen lægger ud med at introducere læseren til DPU, der kan bruges til at belyse et barns kompetencer og udviklingspotentialer. Forfatterne belyser grundlaget for børns udvikling, trivsel og læring ud fra en teoretisk og forskningsmæssig vinkel. De sætter fokus på evaluering og evalueringsmetoder samt arbejdet med målorienteret pædagogik. Der introduceres til at arbejde med SMART-mål, som er en model, der kan inspirere til at formulere præcise mål for f.eks. den pædagogiske indsats.
I bogens sidste del illustrerer forfatterne ud fra tre praksiseksempler, hvordan DPU kan føre til en skærpet opmærksomhed for at sikre barnets udvikling, trivsel og læring.

Bogen henvender sig hovedsageligt til pædagogisk personale, der arbejder med børn i alderen 0-6 år og til pædagogstuderende.

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: DPU i praksis