Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Dybdelæring i naturfag

Hvordan kan naturfagslærerne skabe interesse for naturfaget hos eleverne?

Forfatterne af denne norske bog ønsker at bidrage til en bedre forståelse for, hvad begrebet dybdelæring indebærer, og de præsenterer ny forskning om, hvordan man i undervisningen kan fremme faglig forståelse, viden og færdigheder.

Dybdelæring er et gennemgående begreb i alle bogens kapitler. I bogen bliver der diskuteret de forskellige perspektiver, der er på dybdelæring. Forfatterne kommer ind på, hvilke elementer i naturfaget der er vigtige for, at eleverne opnår en dyb forståelse for faget. Derudover er der hjælp til, hvordan man kan tilrettelægge en dybdelærende undervisning både inden for og uden for klasseværelset – her bliver der foreslået værktøjet ”Utvidet klasserom”, der kan bruges til at designe undervisningen.

Bogen henvender sig til lærere, undervisere på læreruddannelsen og lærerstuderende, der ønsker at udvikle og forbedre skolens undervisning i naturfag.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Dybdelæring i naturfag