Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Dynamisk mindset i skolen (0.-6. klasse). Sådan hjælper du alle elever med at lære

Denne bog har begrebet ”dynamisk mindset” som omdrejningspunkt. Det er et begreb, som er blevet introduceret af Carol Dweck, professor på Stanford University, og som beskriver, hvordan elever skal have det med sig selv og deres færdigheder for at blive succesfulde elever. I bogen peges der på, at vi alle er forskellige som elever, enten mest fikserede elle mest dynamiske. Et fikseret mindset er resultatorienteret og ser intelligens som statisk, mens et dynamisk mindset er læringsorienteret og betragter intelligens som noget, der kan vokse. Som lærer er det vigtigt at forholde sig til, om ens elev har et dynamisk eller fikseret mindset eller en blanding.

Bogen giver en detaljeret introduktion til dynamisk mindset og praktiske strategier til at fremme udviklingen af et sådant hos eleverne og en god læringskultur på skolen. I bogen gives der konkrete og skræddersyede lektionsplaner for 0.-6. klasse, som skridtvis fører eleverne gennem en refleksionsproces over deres egen og andres læring. Alle lektionerne er til dels bearbejdet og tilpasset en dansk skolekontekst, og til de fleste lektioner findes der gratis ressourcer, skabeloner og arbejdsark på bogens hjemmeside.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Dynamisk mindset i skolen (0.-6. klasse). Sådan hjælper du alle elever med at lære