Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Early years teaching & learning. 3rd edition

Denne bogs omdrejningspunkt er dagtilbudsområdet, og hvordan man kan udvikle gode pædagogiske rammer og praksisser for 0-6-årige børn. Der er fokus på pædagogers, forældres og andre omsorgspersoners rolle til at skabe legende, stimulerende og aktive oplevelser for at understøtte det enkelte barns tidlige udvikling og læring. Det bliver vist, hvordan måden, man taler og interagerer med børnene, såsom det at tage tøj på, at spise og andre hverdagsrutiner og -aktiviteter, kan være lærerige og udviklende oplevelser, da de kan rumme mange elementer af tal, læsning og skrivning.

Bogen indeholder tolv kapitler om blandt undervisning og læring på dagtilbudsområdet, hvilken betydning de pædagogiske tilgange og tænkere i 1700- og 1800-tallet har for nutidens pædagogik, udvikling af børns kommunikative kompetencer, sprog og literacy samt kreative pædagogiske tilgange for at udvikle børnenes evner til at løse problemer, undersøge nye muligheder og se verden på forskellige måder.

Tredje udgaven af denne bog er fornyet med den nyeste forskning og praksisvejledning på området. I bogen findes casestudier, der illustrerer ’best practice’, og der er desuden forslag til videre læsning samt links til anvendelige websites knyttet til hver kapitel. På forlagets hjemmeside kan man samtidig finde de forskningsartikler, der henvises til.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Early years teaching & learning. 3rd edition