Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Efterskolens praksis under lup. Undersøgelse af dannende undervisning og samvær

Denne bog udspringer af et forskningsprojekt, der på den ene side skulle bidrage til at kvalificere det pædagogiske og didaktiske arbejde på efterskolerne samt på den anden at bidrage til den skolepolitiske debat om skolens dannelses- og uddannelsesopgave ved at fokusere på undervisning, som ikke er styret af statsligt dikterede parametre som for eksempel målstyring, faglige præstationer og karakterer. Projektet undersøger på den baggrund, hvilken undervisning og hvilket samvær der findes på efterskolerne, samt hvad der bidrager til at løfte efterskolernes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Resultatet af forskningsprojektet er nærværende antologi, som med udgangspunkt i anvendt forskning bidrager med en ny forståelse af efterskolernes pædagogiske og didaktiske virke. Den peger på udviklingspotentialer for efterskolernes praksis gennem anbefalinger, idéer, modeller et cetera – og ikke kun i klasserummet og værkstedet, men ligeledes i andre fora, hvor eleverne færdes, for eksempel foredragssalen og spisesalen, for at undersøge, hvad der sker disse steder, samt hvordan det bidrager til myndiggørelse af dagens unge.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Efterskolens praksis under lup. Undersøgelse af dannende undervisning og samvær