Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Ekspert i læring - Et opgør med myterne om medfødte evner

Denne bog har til formål at vise, hvordan elever via blandt andet motivation, effektiv feedback, tydelige læringmål, fokus på dybdelæring, positive forventninger og selvregulering kan støttes mest muligt, uanset faglige niveau og sociale kompetencer. 

Stobart har analyseret en række eksperter indenfor forskellige områder, og trækker på baggrund heraf vigtige elementer ind, der kan være med til at fremme et godt læringsmiljø i uddannelsesinstitutionerne. Herunder findes bl.a. muligheder og motivation, målrettet træning, viden og refleksion. 

Stobart forsøger i bogen at vise, hvordan man kan støtte eleverne i at blive eksperter i at lære- og hvordan lærerne bliver eksperter i læring. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ekspert i læring - Et opgør med myterne om medfødte evner