Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Elevresultater. Mellom kontroll og utvikling

Alle er på den ene eller anden måde optaget af elevernes resultater, hvad enten man er elev, forælder, lærer, politiker eller forsker. Uanset hvad og hvor meget vi lægger i resultaterne, er det vigtigt at forstå, hvad der foregår i skolen. De giver et indtryk af, om eleverne får den rette undervisning, og hvad dem, der arbejder på og med skolen, kan gøre for at udvikle skolen.

Denne bog tager udgangspunkt i forskningsprojektet Practices of Data Use in Municipalities and Schools (PraDa), hvor hovedvægten er lagt på brugen af elevresultater. Hvorfor, hvordan og til hvad bruges disse resultater? Hvad kendetegner brugen af elevresultater i norske kommuner og skoler? Hvad sker der i kommunerne? Hvad sker der i skolerne? Og hvordan er resultaterne eventuelt med til at ændre skolerne?

Del siden på email

Du deler et link til siden: Elevresultater. Mellom kontroll og utvikling