Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

En mere kreativ skole

Denne inspirationsbog ønsker at afklare, hvad kreativitet er, og den peger på, hvordan undervisningen i fagene kan blive mere kreativ. Bogen er inddelt i tre dele, hvor første del rejser spørgsmålet ’Hvorfor fokusere på kreativitet?’. Anden del handler om, ’Hvad er kreativitet, og kan kreativitet læres?’, mens tredje del giver eksempler på at arbejde kreativt i skolen. Dette gøres gennem 14 artikler, som alle forholder sig til både teori og praksis, og som er skrevet af fagfolk og praktikere. Desuden rummer bogen syv korttekster, hvor udvalgte personer i forskellig form udtaler sig om, hvad kreativitet er, eller hvad kreativitet betyder for dem.

Alle kapitler byder på interessant læsning, og der er en god sammenhæng mellem dem. Læs fx kapitel tre, hvor forsker Tatiana Chemi forholder sig til, hvorfor vi har brug for kreativitet – og til ti myter om kreativitet. Eller kapitel seks, hvor professor og psykolog Lene Tanggaard sætter fokus på, hvordan kreativitet kan forstås, og hvilke pædagogiske konsekvenser de forskellige kreativitetsforståelser har. Er du mere interesseret i, hvordan kreativitet kan implementeres i undervisningen, så læs fx kapitel 10, hvor lærer og forsker Ayoe Quist Henkel giver inspiration til kreativitet i litteraturundervisningen, eller kapitel 13, hvor lærer og læringsvejleder Lissie Trier Boye inspirerer til tværfagligt, tematisk arbejde i udskolingen.

Bogen henvender sig til alle, som vil arbejde for en mere kreativ skole, som støtter op om elevernes kreative udvikling.

Del siden på email

Du deler et link til siden: En mere kreativ skole