Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Evalueringskultur i dagtilbud. Hvad det er, og hvordan vi får det

Denne bog er tænkt som en håndbog, der introducerer teori, begreber og metoder i forhold til at udvikle en evalueringskultur i dagtilbud. Den retter sig mod dagtilbud, som ønsker at igangsætte en evalueringskultur, og til dagtilbud, som vil kvalificere deres evalueringskultur. Teori, begreber og metoder er kædet sammen og retter sig mod praksis. Løbende inddrages cases, og der rejses både refleksionsspørgsmål og foreslås øvelser koblet til læserens praksis gennem hele bogen.

Bogen består af fire dele, som hver er opdelt i flere korte kapitler. Første del beskriver, hvad en evalueringskultur er og indeholder. Her fokuseres på arbejdet som et fælles og organisatorisk anliggende for hver enkelt dagtilbud. I anden del forklares, hvad evaluering er – og ikke mindst hvad evaluering ikke er. Tredje del sætter fokus på, hvordan der kan evalueres i dagtilbud. Intentionen er at øge forståelsen af en evalueringskultur og motivere til selv at (videre)udvikle en evalueringskultur. I fjerde del præsenteres to konkrete og simple evalueringsmetoder kort: Kontekst, Antagelser og Mekanismer (KAM-metoden) og Spørgsmål. Det præciseres, at et vigtigt element i en evalueringskultur er at kunne vælge den rette metode på rette tid. Bogen kan med fordel læses i sammenhæng eller ved nedslag i de enkelte kapitler eller dele.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Evalueringskultur i dagtilbud. Hvad det er, og hvordan vi får det